Autoimmunologiczny

Autoimmunologiczny
określenie to odnosi się do sytuacji, kiedy procesy immunologiczne organizmu skierowane są przeciwko własnym komórkom. Choroby autoimmunologiczne (określane też chorobami z autoagresji) to takie, w których odpowiedź immunologiczna przeciwko własnym antygenom przekracza fizjologiczne granice i jest przyczyną rozwoju groźnych chorób.