Bradykardia (rzadkoskurcz)

Bradykardia (rzadkoskurcz)
to zmniejszenie częstości skurczów serca do poziomu 60 lub mniej uderzeń na minutę. W normalnych warunkach występuje podczas snu lub u sportowców, w innych przypadkach może świadczyć o poważnych zaburzeniach kardiologicznych.