Czynniki krzepnięcia krwi

Czynniki krzepnięcia krwi
to grupa związków chemicznych, które ulegają aktywacji, jeżeli dojdzie do przerwania ciągłości naczyń krwionośnych i krew wydostaje się na zewnątrz (najczęściej w przypadku zranienia). Aktywując się kaskadowo umożliwiają krzepnięcie krwi. Czynników krzepnięcia krwi jest kilkanaście i są to zarówno białka i enzymy, jak i jony.