Dziedziczenie autosomalne recesywne

Dziedziczenie autosomalne recesywne
to sposób dziedziczenia niektórych cech zawartych w materiale genetycznym osobnika polegający na przekazywaniu określonej cechy (choroby) razem z recesywnym allelem zlokalizowanym na chromosomie autosomalnym (somatycznym). Takie dziedziczenie jest niezależne od płci.