Dziedziczenie autosomalnie dominujące

Dziedziczenie autosomalnie dominujące
to sposób dziedziczenia niektórych cech zawartych w materiale genetycznym osobnika polegający na przekazywaniu określonej cechy (np. choroby) razem z dominującym allelem zlokalizowanym na chromosomie autosomalnym (somatycznym).