Dziedziczenie dominujące z chromosomem X

Dziedziczenie dominujące z chromosomem X
to sposób dziedziczenia cech zapisanych w materiale genetycznym, polegający na przekazaniu dominujących cech (dominującego allelu) razem z chromosomem płciowym X.