Gruźlica

Gruźlica
Gruźlica to zakaźna choroba bakteryjna. Wywołują ją prątki gruźlicy z grupy Mycobacterium tuberculosis complex. Do zakażenia dochodzi wskutek dostania się bakterii do dróg oddechowych wraz z wdychanym powietrzem. Prątki gruźlicy to bakterie, które lubią środowisko bogate w tlen, dlatego najchętniej atakują płuca – tzw. gruźlica płucna. Ponadto mogą przedostawać się do innych narządów z prądem krwi i powodować tzw. gruźlicę pozapłucną.

Gruźlica może być utajona bądź aktywna. W przypadku choroby utajonej – prątki gruźlicy znajdują się w organizmie, lecz nie wywołują żadnych objawów chorobowych.