Hemoroidy

Hemoroidy
Choroba hemoroidalna to zespół objawów towarzyszących zmianom w obrębie guzków krwawniczych (hemoroidów). Inne popularne nazwy schorzenia to żylaki odbytu, żylaki odbytnicy, krwawnice. Choroba guzków krwawniczych jest najczęstszą chorobą odbytu, częstotliwość występowania rośnie wraz z wiekiem. Nie jest do końca znana rola guzków krwawniczych – są to fizjologicznie występujące twory naczyniowe o budowie ciał jamistych (można je porównać do poduszeczek wypełnionych krwią) w obrębie odbytnicy. Guzki krwawnicze odpowiadają fizjologicznie za uszczelnianie kanału odbytu.