Heterozygota

Heterozygota
komórka lub organizm charakteryzujący się obecnością dwóch różnych alleli tego samego genu – jednego dominującego i jednego recesywnego (np. Aa). Osobnik może być heterozygotą pod względem jednej lub wielu cech.