Izochromosom

nieprawidłowy chromosom powstający poprzez połączenie dwóch takich samych ramion chromosomów (dwóch krótkich p bądź dwóch długich q). Do błędnego połączenia ramion dochodzi najczęściej podczas rozdzielania tetrad w procesie crossing-over. Powstanie izochromosomu X zbudowanego z dwóch ramion q jest jedną z przyczyn zespołu Turnera.