Jelito grube

jest ostatnią częścią przewodu pokarmowego o długości około 1,5 m i obejmuje trzy główne regiony: jelito ślepe, okrężnicę i odbytnicę. W tej części układu pokarmowego z niewchłoniętych płynnych produktów trawienia jest resorbowana woda (ok. 90%) oraz składniki mineralne. W jelicie grubym bytują miliardy symbiotycznych drobnoustrojów, które powodują rozkład części niestrawionych substancji. Niepotrzebne resztki po odwodnieniu, zagęszczeniu i uformowaniu w kał są przez odbytnicę wydalane na zewnątrz. Proces ten jest kontrolowany przez podległy naszej woli zwieracz odbytu.