Krzepnięcie krwi

to proces prowadzący do powstania struktury stałej (skrzepu) z płynnej krwi. Zachodzi podczas uszkodzenia naczynia krwionośnego i zapobiega ubytkowi krwi z organizmu. Skrzep zamyka ranę i uniemożliwia dalszy wypływ krwi.

Mechanizm krzepnięcia krwi jest skomlikowany i przebiega w wielu etapach. Do powstania skrzepu niezbędne jest przynajmniej 14 aktywnych czynników krzepnięcia. Potrzebne są również płytki krwi, które w uszkodzonym naczyniu przylegają do miejsca zranienia, tworząc czop. Dodatkowo aktywują niektóre z czynniki krzepnięcia, co w konsekwencji prowadzi do aktywacji enzymu trombokinazy. On katalizuje powtanie trombiny. Z kolei ten enzym przekształca nieaktywny znajdujący się w osoczu fibrynogen w aktywną nierozpuszczalną fibrynę (włóknik).Tworzy ona swoistą sieć, w której zostają uwięzione komórki krw, dzięki czemu w konsekwencji powstaje skrzep.