Lipazy (enzymy lipolityczne)

to białkowe katalizatory, które mają zdolność rozkładania wiązań estrowych w tłuszczach (trójglicerydach). Lipazy powodują stopniowe odłączanie cząsteczek kwasów tłuszczowych od cząsteczki glicerolu. Rozkładając tłuszcze w przewodzie pokarmowym, lipazy należą do najważniejszych enzymów pokarmowych.