Nowotwór

to zbiorcza nazwa dla wszystkich nowotworów łagodnych i złośliwych. Ich wspólną cechą jest nowotworzenie tkanki, czyli tworzenie guza. Nowotwory łagodne nie stanowią zwykle zagrożenia dla życia, bo powolnie wzrastają, nie dają przerzutów oraz stosunkowo łatwo można je leczyć.

Nowotwory złośliwe rosną szybko i powodują powstawanie przerzutów. Oprócz tego często powodują nawroty choroby po leczeniu. Nowotwory złośliwe dzieli się na:

  • raki (stanowią ponad 90% wszystkich nowotworów złośliwych) – to twory z tkanki nabłonkowej,
  • mięsaki -wywodzące się z tkanek innych niż nabłonkowe,
  • inne nowotwory złośliwe (np. ziarnica złośliwa, białaczki, czerniak).