Osłabienie słuchu związane z wiekiem

Starcze upośledzenie słuchu, jak inaczej określa się głuchotę starczą, jest wolno postępującym procesem degeneracyjnym słuchu, spowodowanym jego starzeniem się. Przez wolno postępujący ubytek słuchu rozumiemy ubytek rzędu 0,5-1 dB na rok. Uszkodzenie słuchu w głuchocie starczej ma charakter odbiorczy (przewodzenie dźwięku nie jest zaburzone) i początkowo dotyczy wysokich częstotliwości (powyżej 4000 Hz), ale z upływem czasu obejmuje też tony o niższej częstotliwości.