Pulmonologia

jest działem medycyny zajmującym się rozpoznawaniem, diagnozowaniem i leczeniem chorób układu oddechowego. Czasem określana jest również jako pneumonologia. Pulmonolodzy zajmują się schorzeniami związanymi z płucami oraz górnymi i dolnymi drogami oddechowymi.