Szpiczak plazmocytowy

to choroba należąca do grupy tzw. gammapatii monoklonalnych, których cechą charakterystyczną jest rozrost jednego klonu komórek plazmatycznych, które produkują konkretny rodzaj białka (białko M).

Szpiczak plazmocytowy, nazywany inaczej mnogim, bądź Myeloma Multiplex jest nowotworem wywodzącym się z komórek plazmatycznych. W chorobie tej komórki zmienione nowotworowo nazywamy komórkami szpiczakowymi. Dzielą się one normalnie, ale ekspansywnie rozprzestrzeniają się w obrębie lokalizacji aktywnie wytwarzającego krwinki szpiku kostnego, czyli najczęściej w kościach: kręgosłupie, miednicy, żebrach, rzadziej w czaszce, a także nasadach kości długich budujących barki, biodra. Kości dłoni, przedramion, goleni i stóp zwykle nie są zajęte przez chorobę.