Wysiłek fizyczny

praca mięśniowa i towarzyszące jej zmiany czynnościowe w organizmie w obrębie układów : krążenia, oddechowego, nerwowego, wydzielania wewnętrznego, nerek, pokarmowego.