Znieczulenie ogólne (narkoza, uśpienie)

polega na czasowym wyłączeniu świadomości i czucia bólu w wyniku działania różnych leków. Zasadniczo składa się ono z pięciu elementów:

  • zahamowanie odczuwania bólu,
  • zahamowanie niektórych czynności mózgu,
  • zahamowanie odruchów,
  • zahamowanie napięcia bądź zwiotczenie mięśni,
  • niepamięć.

W przebiegu znieczulenia ogólnego wyróżnia się trzy etapy:

  • indukcja znieczulenia – wprowadzenie do znieczulenia, najczęściej wykonywana jest drogą dożylną lub wziewną, rzadziej domięśniową (niespokojne dzieci),
  • podtrzymywanie znieczulenia drogą wziewną,
  • wyprowadzenie ze znieczulenia – wykonywanie najczęściej na sali wybudzeń.