Zwichnięcie

O zwichnięciu mówimy, kiedy dochodzi do trwałego zerwania powierzchni stawowych wskutek urazu. Rozerwanie lub znaczne naciągnięcie aparatu torebkowo-więzadłowego skutkuje zmianą ich anatomicznego ustawienia, uszkodzeniem naczyń krwionośnych i powstaniem obrzęku całego stawu. Zwichnięcie łatwo odróżnić od skręcenia – ruchy w zwichniętym stawie nie są możliwe. Każda próba zmiany położenia części stawu wywołuje bardzo silny ból. Nieprawidłowe ustawienie wydaje się być trwałe, a każdy najmniejszy ruch jest bardzo bolesny.